×

منوی اصلی

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه 7 خرداد 1402  .::.   برابر با : Sunday 28 May 2023  .::.  اخبار منتشر شده : 21788 خبر

‹‹ آگهي مناقصه عمومی خريد - نوبت اول›› شماره های 46 ، 47 و 48 سال 1402 شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد اقلام به مقدار و مشخصات ذیل به روش مناقصه عمومي : و از طریق سامانه تدارکات الکترونيکي... ...

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) شماره ۲۰۰۲۰۰۱۴۰۳۰۰۰۰۵۵ مورخ 1402/3/8مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره ۶۷ سال ۱۴۰۲   شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه... ...

شناسه آگهی: 1479925 فرونشست و شکاف زمین در سطح استان ، زنگ خطر بحران آب است آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانههای سطح شهرستان تبریز بدینوسیله به اطلاع کلیه اشخاص ذینفع در مجاورت رودخانه های جدول ذیل که توسط شرکت آب... ...

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)شماره 71 سال 1402
3 خرداد 1402

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) شماره  2002001403000035مورخ 2/3/1402 مندرج در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت شماره 71  سال 1402   شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی در نظر دارد عـملیات مربوط به:  اجرای عملیات...

آگهی مناقصه عمومی( نوبت اول )
2 خرداد 1402

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) شماره ۲۰۰۲۰۰۱۴۰۳۰۰۰۰۵۵ مورخ 1402/3/8مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره ۶۷ سال ۱۴۰۲   شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه...

آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای
27 اردیبهشت 1402

آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در نظر دارد از طریق برگزاری تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای نسبت به واگذاری عملیات به شرح جدول ذیل اقدام نماید. در صورت تمایل به شرکت در...

آگهی مناقصه عمومی
24 اردیبهشت 1402

آگهی مناقصه عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد آداپتاسیون کلیدهای ۲۰ کیلوولت پست ماشین سازی (بصورت یک مرحله ای) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بشماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۱۱۹۰۰۰۰۰۲ به آدرس...

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای - نوبت اول
24 اردیبهشت 1402

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای - نوبت اول فروش دو قطعه از املاک مازاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانشرقی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانشرقی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد نسبت...

آگهي مناقصه عمومی خريد - نوبت اول
17 اردیبهشت 1402

‹‹ آگهي مناقصه عمومی خريد - نوبت اول›› شماره های 46 ، 47 و 48 سال 1402 شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد اقلام به مقدار و مشخصات ذیل به روش مناقصه عمومي : و از طریق سامانه تدارکات الکترونيکي...

آگهی مناقصه عمومی خرید - نوبت اول
12 اردیبهشت 1402

آگهی مناقصه عمومی خرید - نوبت اول شماره ۲۰۰۲۰۰۱۴۰۳۰۰۰۰۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره ۴۳ سال ۱۴۰۲ شرکت آب منطقه ای مناقصه و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقلام به مقدار و...

آگهي فراخوان مناقصه عمومی  (نوبت دوم)
11 اردیبهشت 1402

« آگهي فراخوان مناقصه عمومی  (نوبت دوم) » شماره هاي 41  و 42  سال1402 شماره فراخوانهای مندرج در سامانه ستاد ايران  ۲۰۰۲۰۰۱۴۰۳۰۰۰۰۲۲مورخه 1402/2/9و 2002001403000023مورخه  1402/2/9 شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان...

آگهی تجدید فراخوان عمومی
9 اردیبهشت 1402

شناسایی و جذب سرمایه گذار و ایده های برتر جهت توسعه گردشگری در سد آیدوغموش

آگهی مناقصه عمومی خرید نوبت اول
7 اردیبهشت 1402

    آگهی مناقصه عمومی خرید نوبت اول شماره های 38و39و40 سال ۱۴۰۲ شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقلام به مقدار و مشخصات ذیل را به روش مناقصه عمومی: و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت...

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
6 اردیبهشت 1402

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) شماره های ۳۵ و ۳۶ سال ۱۴۰۲ شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به موضوعات مندرج در جدول زیر را:   ردیف شماره فراخوان موضوع مناقصه...

فراخون مناقصه عمومی یک مرحله ای1402
4 اردیبهشت 1402

 فراخون مناقصه عمومی یک مرحله ای1402 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیتهای خدماتی و تنظیفی کلینیک فرهنگیان تبریز و مرند را به طور جداگانه از طریق سامانه...