×

منوی اصلی

اخبار ویژه

امروز : پنجشنبه 3 فروردین 1402  .::.   برابر با : Thursday 23 March 2023  .::.  اخبار منتشر شده : 20974 خبر
اصرار به‌مهاجرت به‌قیمت کار در مشاغل پایین‌تر/ «برخی شاغلین حوزه سلامت حاضـر بـه‌مهاجـرت به‌هـر کشـوری بودنـد»

به گزارش همنوا، حرف و حدیث درباره مهاجرت از ایران زیاد است، به‌ویژه درباره نیروی انسانی متخصص، طی روزهای گذشته هشدار نظام پزشکی درباره کاهش متخصصان جراحی واکنش‌های زیادی داشت که اغلب این هشدار را تایید می‌کردند.

حالا گزارش اخیر رصدخانه مهاجرت ایران برای سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد بیـش از ۵۰ درصـد از افـراد شـرکت کننده در این پژوهش تمایـل زیـاد و بسـیار زیـاد بـه مهاجـرت داشـتند و میـل بـه مهاجـرت در بیـن دانشـجویان و شـاغلین حـوزه سلامت وضعیت مشـابهی داشـت.

در ادامه این پژوهش آمده که بیش از یک سـوم از افراد شـرکت کننده حتـی تمایـل بـه کار در مشـاغل غیرتخصصـی و پایین‌تر در خـارج از کشـور را داشـتند.

همچنیـن بیـش از یـک سـوم بـرای مهاجـرت برنامه‌ریـزی کـرده یـا اقـدام عملـی انجـام داده و برنامـه زمانـی مشـخصی بـرای مهاجرت داشـتند.

علاوه بـر آن، نتایج ایـن پژوهـش نشـان داد کـه حـدود یک‌سـوم دوسـتان نزدیک دوران دانشـجویی پاسـخ دهنـدگان در حال حاضر در خـارج از کشـور اقامـت دارنـد، تنهـا ۱۱ درصـد از افـراد شـرکتکننده تصمیـم قطعـی بـه مانـدن در داخل کشـور داشـتند و مابقـی تصمیـم قطعـی بـه مهاجـرت داشـته یـا در خصـوص مهاجـرت دچـار تردیـد و شـک بودنـد. ۱۶۸

نیمـی از مشـارکت کنندگان، قصـد مهاجرت به کشـورهای توسـعه یافته را داشـتند. تمایل به مهاجرت در میـان ۸ درصـد از مشـارکت کنندگان تـا حـدی بـالا بود کـه حاضـر بـه مهاجـرت به هـر کشـوری بودنـد. تنهـا ۱۹ درصـد از افـراد شـرکت کننده تمایـل بـه برگشـت پـس از مهاجـرت داشـتند و مابقـی هیـچ تمایلـی بـه برگشـت نداشـته و یـا در مـورد برگشـتن مـردد بودنـد. نزدیـک به نیمـی از افـراد شـرکت کننـده، شـاد زیسـتن را در خـارج از کشـور بیـش از داخـل کشـور، امکانپذیر می‌دانسـتند. بیـش از ۷۰ درصـد از افراد شـرکت کننده، آینده بد و بسـیار بـدی را بـرای کشـور متصور بودنـد و از این منظـر ترجیح می‌دادنـد که مهاجـرت کنند.

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.