×

منوی اصلی

اخبار ویژه

امروز : دوشنبه 10 مهر 1402  .::.   برابر با : Monday 2 October 2023  .::.  اخبار منتشر شده : 24170 خبر
نشست روز قدس در آنکارا

در این نشست که با حضور جمعی از نمایندگان أحزاب سیاسی، سفرای خارجی مقیم آنکارا، دانشگاهیان و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد برپا شد، محمد فرازمند سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا و پروفسور دکتر محمت گورمز رئیس سابق سازمان أمور دیانت ترکیه و رئیس اندیشکده اندیشه اسلامی سخنرانی کردند.

به گزارش هم‌نوا در ابتدای این نشست دکتر سید قاسم ناطمی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا طی سخنان کوتاهی با بیان اینکه مسئله قدس و مسجدالاقصی مسئله جهان اسلام و به تعبیری بهتر مسئله کل بشریت است، اظهار داشت: امروز هیچ انسان حقیقت جو و منصف جنایاتی را که توسط دشمن صهیونیستی بر علیه ملت مظلوم فلسطین روا داشته می شود، نمی پذیرد.

وی با انتقاد از پاسخگو نبودن قدرتهای جهانی و نهادهای بین المللی در قبال مطالبات منطقی افکار عمومی افزود: بر خلاف موازین اخــلاقی و حقوق بین المـلل، ملت بزرگ فلسطـین همچنان زیر چکمه های رژیمی غیر مشروع و کودک کش قرار دارند.

رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه فلسطین در افق نگاه رهبران انقلاب اسلامی، فلسطین را جزئی از جغرافیای اسلامی توصیف کرد که باید به آغوش اسلام برگردانده شود.

وی یک صدایی و همراهی کشورهای اسلامی در این موضوع را با اهمیت دانست و گفت: این همدلی و هم صدایی می تواند روند آزادسازی قدس شریف از دست دشمن را تسریع کند و برگزاری چنین نشست هایی می تواند زمینه ساز چنین هدفی باشد.

محمد فرازمند سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا به عنوان اولین سخنران این نشست، طی سخنانی با اشاره به نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس توسط امام خمینی بنیاگذار انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: تـــردیـــدی نیست کـــه مـسألـــه فلسطین، بـــیت المـــقدس و قـبله نخستین اســلام قــدس شـریف، در رأس همه مسائل سیاسی جهان اسلام، فارغ از تفاوت¬های زبانی و نژادی قرار دارد و دنیای اسلام در قبال آن دارای مسئولیت انسانی و تکلیف دینی است. زیرا مسئله فلسطین، نه تنها مسئله هویت ملی ناشی از سرزمین، بلکه مسئله انسانیت و بشریت است.

سفیر ایران در ترکیه افزود: مسئله قدس و فلسطین، مسئله اصلی مسلمانان به عنوان معیاری از تقابل حق و باطل است. همه مسلمانان در قبال این مسئله دارای مسئولیت انسانی و تکلیف شرعی هستند. زیرا مسئله فلسطین تنها مسئله هویت ملی ناشی از قلمرو و سرزمین نیست بلکه مسئله انسانیت و بشریت نیز هست

 وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اتحاد و همبستگی مسلمانان در موضوع فلسطین اظهار داشت: تــا زمـانی کــه قــدس در اشــغال اســت هیچ مــسالــه دیــگری نمی تــوانـد بــه اندازه دفاع از آزاد سازی این قبله نخستین، دلهای مسلمانان را به یکدیگر نزدیک سازد.

سفیر کشورمان در ترکیه با اشاره به اینکه مردم همه کشورهای اسلامی از جمله ترکیه و ایران هر ساله در دهه آخر ماه مبارک رمضان به طرق مختلف همبستگی خود را با مردم فلسطین ابراز می دارند افزود: بـی جهـت نیسـت کـه اشـغالـگران صـهیونیسـت در مـاه مـبارک رمـضان بـر شـدت سـرکـوب و فـشار و هـتک حـرمـت قـدس مـی افـزایـند و امـسال نـیز شـاهـد تـکرار ایـن سـناریـو هسـتیم. امـا نـاامـید نیسـتیم چـرا ایـن تـجاوزات نـه از ســر قــدرت و اطــمینان از بــرتــری، بلکه ایــن رفــتارهــا دقــیقا نــاشــی از احــساس ضــعف و تــرس در مــقابــل یــک اراده قدرتمند، جهادمحور و مقاوم در مقابل باطل، بـعد از نـزدیـک بـه هشـت دهـه اسـت.

فرازمند در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امسال در حالی روز قدس را گرامی میداریم که رژیم اشغالگر قدس با بحران های عمیقی روبروست و بسیاری از تئوریسین ‌های خود اذعان دارند که این رژیم در حال فروپاشی است و از سوی دیگر امیدها برای همبستگی و هم گرایی کشورهای اسلامی افزایش یافته است.

وی با اشاره به امیدهای رژیم صهیونیستی به موفقیت طرح آمریکایی به اصطلاح صلح ابراهیمی گفت: فراموش نمی کنیم که چهار سال قبل صهیونیستها مشتاقانه و امیدوارانه دل به طرح آمریکایی موسوم به صلح ابراهیم بسته بودند اما این طرح به همراه طراح آن دونالد ترامپ، به سرنوشت مشابهی تبدیل در نطفه ناکام ماند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با تأکید بر ضرورت هم افزایی کشورهای دنیای اسلام در مسئله فلسطین، تأکید کرد: در هــمه کــشورهای اسلامی، رهـبران ملی و مستقل امــثال مــرحــوم اربــکان در ترکیه فلسطین را مسأله اصلی مسلمانان می دادند. یـکی از مـهم تـریـن نـکاتـی کـه از امـام خـمینی(ره) و مـرحـوم اربکان آمـوخـتیم ایـن اسـت کـه تـنها راه عـقب رانـدن صـهیونیسـتها، وحدت، همبستگی و یک صـدایـی امت اسـلامی اسـت.

در ادامه این نشست، پروفسور دکتر محمت گورمز رئیس سابق سازمان دیانت ترکیه و رئیس پژوهشکده اندیشه اسلامی طی سخنان مبسوطی به تشریح اهمیت و جایگاه قدس شریف و مسجد الاقصی برای مسلمانان از دیدگاه قرآن پرداخت.

وی گفت: باز هم در مبارک مبارک رمضان شاهد حمله وحشیانه اسرائیل به مسجد الاقصی و تررویسم دولتی این رژیم به بهانه عید پاسکال و قربانی کردن و سکوت مجامع بین المللی در قبال این جنایات هستیم. متاسفانه مجامع بین المللی در قبال جریحه دار شدن عزت مسلمانان تنها به محکوم کردن خشک و خالی بسنده می کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسئله فلسطین تنها یک موضوع هویت ملی برخاسته از یک سرزمین نیست، بلکه هویت مشترک اسلام است. مسئله موجودیت اسلام است. مسئله فلسطین با آینده مسلمانان در این منطقه پیوند خورده است. یک مسئله انسانی است.

گورمز اظهار داشت: هیچ کشوری نمی تواند موضوع فلسطین را صرفا یک موضوع دیپلماتیک ببیند. ما باید این موضوع را مسئله موجودیت کل مسلمانان ببینیم. کسی نمی تواند این موضوع را به عنوان یک مسئله مذهبی و فرقه ای بداند. این مسئله، مسئله وحدت است. مسئله مسجدالاقصی تنها مربوط به اعراب و اسرائیل هم نیست، این مسئله مربوط به هر فردی با وجدان است.

گورمز در بخش دیگری از سخنان خود مسجد الاقصی و قدس شریف بر اساس آیه شریف قرآن از شعائر اسلام دانست و به تشریح این موضوع از دیدگاه عرفانی پرداخت.

وی افزود: فلسطین، بیت المقدس و مسئله مقدس قدس به عنوان قبله اول اسلام در رأس همه مسائل سیاسی جهان اسلام از هر دین و نژادی قرار دارد و جهان اسلام در این موضوع دارای تکلیف دینی و مسئولیت  اسلامی است.

وی موضوع قدس را بحشی از شعائر اسلام دانست که برای بقای اسلام دارای اهمیت هست.به گفته محمت گورمز افزود: سمبلهایی مثل عرفات، کعبه، اذان و مانند آن جزو شعائر هستند. از این جهت مسجدالاقصی هم از بعد عبادی و هم نماد بودن برای ما مسلمانان دارای اهمیت است.

رئیس سابق سازمان دیانت، قدس را یک دعوای دینی برای مسلمانان دانست و افزود: در اسراء و معراج دو نماد مسجد اقصی و مسجدالحرام را به عنوان امانت الهی به امت خود واگذار کرده است. وی گفت: در پنج جا در قرآن کریم، خداوند قدس و مسجدالاقصی را مبارک و مقدس دانسته است. در سوره های اعراف، انبیا و سباء عبارت "بارکنا فیها" برای مسجدالاقصی به کار رفته است. براساس آیه قرآن قدس نباید پناهگاه امن برای دروغگویان باشد. وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کردن برگزاری اینگونه نشست ها زمینه ساز آزادی قدس شریف از دست اشغالگران و ظالمان باشد.

تهیه کننده گزارش: سید اصغر سید ترابی

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.