گزارش تصویری/ آمادگی شهرداری تبریز برای محلول پاشی در زمستان
×

منوی اصلی

جمعی از خبرنگاران با حضور در شهرداری منطقه ۳ تبریز از واحد محلول سازی معاونت خدمات شهری و تجهیزات و امکانات زمستانی شهرداری بازدید کردند.