کاریکاتورهای کرونایی
×

منوی اصلی

فرهاد رحیم قراملکی کاریکاتوریست توانای تبریزی جدیدا آثار خود درباره کرونا را منتشر کرد.