بازدید فرماندار تبریز از محل حادثه سقوط پسر بچه ۱۱ ساله در مسیر کانال کشی
×

منوی اصلی

حضور و بازدید مهندس مهدوی فرماندار شهرستان تبریز از محل حادثه سقوط پسر بچه ۱۱ ساله در مسیر کانال کشی آخر طالقانی