مراسم تحلیف و انتخاب هئیت رئیسه شورای شهر تبریز
×

منوی اصلی

این مراسم راس ساعت ۹ در سالن همایش فرمانداری با حضور اعضای شورای شهر و فرماندار‌ شهرستان تبریز و خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این مراسم فرماندار با توجه به قانون هئیت رئیسه سنی شورا که متشکل از آقایان اسوتچی و هادی و صادقی بود انتخاب کرد و بعدا مراسم سوگند زیر نظر حسن‌ اسوتچی انجام شد و بعدا انتخابات هیئت رئیسه انجام گرفت که به شرح زیر می باشد. 

حاج اقای برگی رئیس شورای شهر 

حاج آقای احمدی نائب رئیس شورای شهر 

اقای احد صادقی مقبره دبیر اول شورای شهر 

اقای یاسین بجانی سخنگو و نائب رئیس دوم شورای شهر 

آقای اسوتچی خزانه دار شورای شهر انتخاب شد. 

و خانم غفوری و آقای دبیری به عنوان نمایندگان شورای شهرستان تبریز انتخاب شدند.