اقدام به خودکشی در تبریز
×

منوی اصلی

اقدام به خودکشی یک جوان تبریزی در چهارراه خطیب که با حضور به موقع نیروهای پلیس و امدادی ختم به خیر شد