خارج شدن کف و بخار از ایستگاه متروی خیبان قدس تبریز
×

منوی اصلی