گزارش تصویری/ پرورش شتر در بخش ایلخچی شهرستان اسکو
×

منوی اصلی

خشک شدن دریاچه ارومیه فرصت مناسب برای پرورش شتر که قابلیت سازگاری زیست در شرایط سخت مناطق خشک، نیمه خشک را دارد، از این رو یک هزار و ۷۹۱ نفر جمعیت شتر استان است که بیش از ۳۰۰ نفر در  روستای خورخور شهرستان اسکو می باشد. همچنین با تغییر الگوی کشت، باغداران با کاشت پسته در باغات بخش ایلخچی به صرفه جویی آب می پردازند.