گزارش تصویری / نشست پژوهشی مصادیق تاریخی آذربایجان پیشرو در انقلاب
×

منوی اصلی

اولین نشست پژوهشی مصادیق تاریخی آذربایجان پیشرو در انقلاب در یکصدوپنجاه سال اخیر با رویکرد نهضت تنباکو در آذربایجان تا مشروطه در این خطه از ایران با حضور و سخنرانی دکتر محمد عزیزی، نویسنده و پژوهشگر مسائل تاریخی یکشنبه 20 شهریور در محل سالن شهریار حوزه هنری برگزار شد.