کاریکاتورهای کرونایی
×

منوی اصلی

فرهاد رحیم قراملکی هنرمند کاریکاتوریست تبریزی مجموعه کاریکاتورهایی با موضوعات روز کرونایی خلق کرده است.