کارگاه خوشنویسی " مشق عشق "
×

منوی اصلی

کارگاه خوشنویسی با عنوان " مشق عشق " از وصیت نامه سردار سلیمانی چهارشنبه 14 دیماه 1401 در مجتمع فرهنگی سینمایی 22 بهمن تبریز برگزار شد .