چهارمین روز مناظره انتخاباتی شورای شهر تبریز
×

منوی اصلی

چهارمین مناظره بین کاندیداهای شورای شهر بین آقای دکتر  شهرام دبیری رئیس شورای شهر فعلی و آقای دکتر روح الله رشیدی فعال رسانه ای برگزار شد.