پویش کروما در حاشیه شهر تبریز
×

منوی اصلی

 جمعی از دانشجویان علوم پزشکی تبریز در قالب کمپین کروما، به توزیع ماسک در محله رضوانشهر پرداختند.