نمایی از آغاز جنگ واکسن‌ها را ببینید!
×

منوی اصلی

صفحه طنز و کارتون شهرونگ با انتشار کارتونی از حسین نقیب به رقابت کشورهای مختلف برای تولید واکسن ضد کرونا و صادر کردن آن به سایر کشورهای جهان پرداخت.