مراسم شام غریبان فخرالذاکرین حاج فیروز زیرک کار
×

منوی اصلی

مراسم شام غریبان فخرالذاکرین حاج فیروز زیرک کار، مداح تبریزی در محوطه مصلی امام خمینی تبریز برگزار شد.