عزاداری هیئت های مختلف در شهر تبریز
×

منوی اصلی

در دهه اول محرم در اقصی نقاط شهر تبریز هیئت های مختلفی به عزاداری پرداختند .

عکس ها از هئیت های تشنگان کوثر ، موکب زنجیر زنان علی اصغر ، قاسمیه شتربان ، دسته محلی قراملک ،هیئت انصار الحسین ، هیئت عزاداران مسجد مهدیه و هیئت عزاداران مسجد فاطمه زهرا و روضه بنیاد فرهنگی طوبی است .