سیری در چند کتاب‌فروشی تبریز
×

منوی اصلی

به گزارش تصویری خبرنگار هم‌نوا، مهسا دشتی، هم‌زمان با سی‌امین هفتۀ کتاب از چند کتاب‌فروشی در سطح شهر تبریز گزارش تصویری تهیه شد.