راویان پیشرفت؛ جهاد آبرسانی
×

منوی اصلی

بازدید خبرنگاران و اصحاب رسانه از عملیات و پروژه های جهاد آبرسانی روستاهای ورزقان