حضور امام جمعه تبریز در رزمایش کمک مومنانه محله قراملک
×

منوی اصلی

به گزارش همنوا اهالی محله قراملک تبریز در رزمایش مومنانه شرکت کردند.  این رزمایش در سه مرحله و با پخش بسته هایی به ارزش نزدیک به چهار میلیون و  اهدا ۱۰۰ کارت هدیه به مبلغ هرکارت صدهزار تومان توسط شورایاری محله قراملک پخش شد. همچنین از طرف مدرسه شهید باهنر ۱۵ دستگاه و از طرف کانال قراملک ۵ دستگاه به دانش آموزان این منطقه جهت استفاده از برنامه شاد و آموزش مجازی اهدا شد.