تبریز و روزهای تعطیلی کرونا
×

منوی اصلی

با توجه به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی اغلب مغازه های بازار تبریز تعطیل هستند. گزارش تصویری این تعطیلی از نگاه دوربین مسعود واعظ.