گزارش تصویری/ افزایش وسعت دریاچه ارومیه
×

منوی اصلی

ارومیه- ایرنا- با افزایش بارندگی ها در ماه های اخیر وسعت دریاچه ارومیه افزایش یافت و نگین آبی آذربایجان نیمه جانی دوباره گرفت.