گزارش اختصاصی هم نوا از یک خانواده دارای فرزند معلول و کم توجهی بهزیستی درخصوص وضعیت زلزله زدگان شهرستان خوی
×

منوی اصلی