عمدی بودن قتل میترا استاد تأیید شد
×

منوی اصلی

   تاریخ انتشار: 25 شهریور 1399 ارسال توسط: fatema
 

۳۹ قاضی رای دادگاه کیفری و ۲۷ قاضی رای شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور را تایید کردند و بر همین اساس قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی عمدی شناخته شد.