حضور دانش‌آموزان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بازار و دعوت به رعایت بهداشت
×

منوی اصلی

   تاریخ انتشار: 25 تیر 1399 ارسال توسط: fatema
 

حضور دانش‌آموزان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بازار با پوشش مخصوص مدافعان سلامت لباس کانال و دعوت مردم به رعایت موارد بهداشتی.