جنگ در اتاق‌های آرام
×

منوی اصلی

   تاریخ انتشار: 11 آذر 1399 ارسال توسط: fatema
 

به گزارش همنوا؛ سالها پیش کتابی در باره جنگ جهانی دوم می‌خواندم، بخشی از کتاب به جنگ پنهان طرفین جنگ می‌پرداخت، جنگی که جاسوسان دور از میدان‌های جنگ و تحلیل‌گران در اتاق‌های دوردست و آرام انجام می‌دادند و حاصل کارشان زمین‌گیر شدن طرف مقابل بود.

نویسنده به نمونه‌هایی اشاره کرده بود که از طریق تحلیل بریده جراید و سخنان سیاستمداران و فرماندهان و یا جاسوسی که وظیفه داشت رفت‌ و آمد خودروها از روی یک پل را به صورت مستمر گزارش کند و... برنامه عملیاتی دشمن پیش‌بینی و کشف می‌شد.

امروز این کارها به مدد تکنولوژی بسیار راحت‌تر شده است و فضای این رقابت‌ها تنگ‌تر، پس اشتباهاتی از این دست که در فیلم می‌بینید پذیرفتنی نیست.

در دنیای آشفته امروز، برای تامین زندگی عزتمندانه توام با آرامش و رفاه برای شهروندان کشور، راهی جزو قوی شدن نیست. وقتی در روز روشن دانشمند حوزه هسته‌ای و دفاعی در بیخ گوش پایتخت ترور می‌شود و به راحتی در مراکز هسته‌ای کشور انفجار رخ می‌دهد و‌‌.... نشان از این دارد که ما حفره‌های امنیتی اساسی داریم و فارغ از مچ‌گیری‌های سیاسی زودگذر باید برای آنها فکر اساسی کنیم.

باید قدرتمند شویم.