ببینید/ سقوط دستگاه حفاری در پروژه تقاطع شهید فروزنده تبریز
×

منوی اصلی