تجمع وجدان های بیدار در حمایت از دانشجویان آزادی خواه دنیا
×

منوی اصلی

تجمع و اعلام همبستگی دانشجویان و دانشگاهیان تبریز در حمایت از دانشجویان آزادی خواه حامی فلسطین در جهان