×

منوی اصلی

اخبار ویژه

امروز : جمعه 7 بهمن 1401  .::.   برابر با : Friday 27 January 2023  .::.  اخبار منتشر شده : 20504 خبر
ضرورتی به نام سرزندگی شبانه شهری

عبارت شهر 24 ساعته، شهري كه هرگز خواب ندارد، اولين بار در دهه 1920 براي شهر نيويورك بكار رفت. فعالیت های شبانه یکی از راه های کلیدی تمایز میان مراکز شهر و نواحی حومه ای و روستایی است. "شب به مثابه مرز" نخستین کتابی بود که به بررسی نظام مند استعمار شبانه توسط ساکنان شهر پرداخت. چندین عامل ورای این روند وجود دارد. برق رسانی محیط زیست ساخت بشر را روشن کرد و تاریکی را از آن دور ساخت، به دنبال آن دوره طولانی ای از فعالیت های شهری را رقم زد. زمانی که استفاده از لامپ در شب به امری همگانی تبدیل شد، فعالیت های اجتماعی شهری توانست طبیعت را ارتقا بخشد. شب نورانی در نواحی شهری به معنای اجتماعی شدن بود. مردم به شب نشینی یا خرید غذا و نوشیدنی می پرداختند. رستوران ها و بارها تا زمان اعلام تعطیلی توسط مقامات محلی باز بود. در کشورهای صنعتی، ساعت محلی بسته شدن بارها به طور قابل ملاحظه ای نسبت به امروز متفاوت بود. برای نمونه در لندن، آخرین ندا در ساعت 11 شب داده می شد، اما قانون جدید سال 2002 تغییراتی در این زمینه قائل شد؛ حال آنکه در شهر بوفالوی نیویورک، ساعت بسته شدن 4 صبح بود. فعالیت های مصرفی در جوامع صنعتی به قدری تاثیربخش گسترش یافت که حالا ما می توانیم از شهرهای "24 ساعته" سخن برانیم، ناحیه گسترش یافته فضایی و زمانی با دسترسی نامحدود.  در انگلستان اين اصطلاح براي اولين بار در سال 1993 دركنفرانس بسوي شهر 24 ساعته مطرح شد كه در منچستر برگزار گرديد و نگاه موشكافانه اي به راهبردهاي احياء و منظم كردن مراكز شهري در زمان شب و شناخت ناسازگاريهاي ذاتي بين آنها داشت. اگر چه در نگاه اول واژه شهر 24 ساعته وجود تمام خدمات و فعاليتهاي شهري درتمام ساعات شبانه روز را تداعي مي نمايد، اما اين اصطلاح در واقع در اثر رشد صنعت سرگرمي هاي آخر شب كه باعث بروز مشكلات زيادي در بسياري از شهرهاي اروپايي و بويژه انگلستان شد و فشار زيادي بر قلمرو عمومي و خدمات شهري مانند حمل و نقل عمومي و مراقبتهاي امنيتي وارد آورد، شکل گرفت. در واقع اين عبارت با فعاليت هاي اقتصادي شبانه ارتباط مستقيم دارد و شعار جذابي براي رونق هر چه بيشتر اينگونه فعاليت ها است و هدف يك شهر را براي معرفي خود به عنوان يك مكان قابل زندگي از طريق گسترش تفريح وسرگرمي، خريد و ساير فعاليتهاي اوقات فراغت در ساعات بيشتري از شبانه روز بیان می دارد. علیرغم اهمیت موضوع شهر و فضای 24 ساعته در ایران تا کنون مورد استقبال چندانی قرار نگرفته است. حال اینکه یک فضای شهری به مفهوم صحنه ای است که فعالیت های عمومی زندگی شهری در آن ها چه در شب چه در روز به وقوع می پیوندند. اگر سياست هاى به طور گسترده و به عنوان " شهر 24 ساعته "  و " اقتصاد شبانه "  اصول اساسى مورد استفاده قرار گيرند، از "مرد مدارى"  فضاهاى شهرى جلوگيرى شده و موجب خواهد شد زمانى براى بزهكارى در فضاهاى شهرى فراهم نگردد. البته اين دو مفهوم به اين موضوع وابسته هستند كه سرگرمى لازم و امكان حضور همه گروه هاى اجتماعى در فضاهاى شهرى فراهم شود.  ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺯﻳـﺮ ﺭﺍ ﺑـﻪﺩﻧﺒﺎﻝﺩﺍﺭﺩ:
  • ‫ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺻﻨﻌﺖ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺍﺷـﺘﻐﺎﻝ ﺑـﻪ ﻛـﺎﺭ ﺩﺭﺳﺎﻋﺖﻫﺎﻱ ﻃـﻮﻻﻧﻲﺗـﺮ، ﺑـﺎﺯﺩﻫﻲ ﺭﺍ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫـﺪ. ﺍﮔﺮﭼـﻪ‫ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳـﻦﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﺍﻣﺎﺑﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺟﻬـﺎﻧﻲﺳـﺎﺯﻱ ﻭ ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ، ﺑﺨﺶﻫـﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ قدم ﺧﻮﺍﻫﻨد گذاشت.
  • ‫ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺷـﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ: ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮﺍﻱ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻣـﺸﺎﻏﻠﻲ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺎﺯﻩﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍن ها ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ. ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2003نشاﻥﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ‫ﻛﻪ 40دﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳـﺎﻋﺎﺕ 9ﺻﺒﺢ ﺗﺎ 6 ﺑﻌﺪﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﻤﻚ می کند.
  • ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ: ﺷﻠﻮﻍ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷـﻬﺮ ﺩﺭ‫ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﺐ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗـﺮﺩﺩ ﺯﻧـﺎﻥ ﺩﺭ ﺷـﻬﺮﻫﺎ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ "ﺯﻧﺎﻥ ﻟﻨﺪﻥ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ" ﻛﻪ ﺩﺭ‫ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ 2003ﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ گرفته است.
  • ‫ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺍﻓﻴﮏ: ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺯﻳـﻊﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫـﺎ ﺩﺭ ﺗﻤـﺎﻡ ﺳـﺎﻋﺎﺕ ﺷـﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯﻱ، ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮﺍﻓﻴﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
براين اساس براي رسيدن به اهداف فضای24 ساعته و همچنين ايجاد سرزندگي شهري، معماران، طراحان و همچنين كاوش برنامه ريزان در دوره هاي مختلف زماني در تدوين راهبردهاي موثر در اين عرصه نقش كارآمدي خواهد داشت. بايد توجه داشت براي ايجاد يك فضاي 24 ساعته و حضور افراد در آن جهت ايجاد تعاملات اجتماعي بايد به فرهنگ و خواسته هاي آنان توجه كرد تا بدين طريق بتوان محيطي سرزنده را ايجاد و شاهد حضور افراد در فضاهاي شبانه باشيم.

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.