دوشنبه ۳۰ام مهر ۱۳۹۷ , Monday 22nd October 2018
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت از آغاز خرید تضمینی محصول گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در مناطق گرمسیری استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: برای این منظور ۱۰۰ مرکز پیش بینی و مشخص شده است.

<p style="text-align: justify;">این سیلو كه عملیات اجرایی آن از سال 85 توسط وزارت مسكن و شهرسازی وقت آغاز شده بود در سال 90 تكمیل و آماده بهره برداری شده است، ولی علیرغم گذشت چهار سال  و هزینه 14 میلیارد ریالی بودجه از جیب بیت المال هنوز بلااستفاده مانده است.</p>
<p style="text-align: justify;">گندم خوراکی با ۲ میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۳۶ درصد، عمده‌ترین کالای وارد شده به کشور است و میزان گندم وارد شده به کشور در سال ۹۳ نسبت به سال پیش از آن، از لحاظ وزن ۷۵ و از لحاظ ارزش ۵۷ درصد رشد داشته است<span dir="LTR">.</span></p>
<p style="text-align: justify;">کاهش سطح زیر کشت مزارع گندم و جو و افزایش مساحت باغستان‌های استان زنگ خطر را برای استمرار یک دوره جدید خشکسالی به صدا درآورده است. همان چیزی که آمارهای استانداری آذربایجان‌شرقی نیز آن را تایید می‌کند.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.222222328186px; text-align: justify;">کد شبنم هیچ خاصیتی نداشت و خود زمینه قاچاق را فراهم کرده بود. حتی یک برنامه‌ای پخش شد که نشان می‌داد، چگونه آرم‌های کد شبنم در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرد و این کد از ابتدا تعطیل بود و جز اینکه توسعه قاچاق را در پی داشته باشد، چیز دیگری نداشت.</span></p>
آخرین اخبار