دوشنبه ۲ام مهر ۱۳۹۷ , Monday 24th September 2018
“یک هفته بدون کیوسک” عنوان کمپینی است که هفته‌ی گذشته از سوی برخی مطبوعات در اعتراض به افزایش ۵۰درصدی قیمت کاغذ و تبعات آن بر حوزه چاپ و نشر راه‌اندازی شده؛ اما به نظر می رسد سود رانتخواران از این محل بیش از آن است که با هیاهوی رسانه ای پاپس بکشند!
آخرین اخبار