پایگاه خبری تحلیلی هم نوا / هم صدا با ملت
آبان ۲۲, ۱۳۹۷ / November 13, 2018

نصّابي شغلي صادق؟!

هم نوا – فرید آذر … اما به دور از بررسي‌هاي معمول کارشناسانه در مورد آسيب شناسي استفاده از گيرنده‌هاي ماهواره‌اي و دلايل افزايش استقبال از آن، کمتر فرصتي دست داده است تا از کساني که به واسطه پيشه خود، بيشترين ارتباط را با مخاطبان ماهواره دارند؛ در اين مورد گفتگو شود. افرادي که به […]

Read More…