دوشنبه ۲ام مهر ۱۳۹۷ , Monday 24th September 2018
وضعیت چالش های مهم اقتصادی کشور به ویژه مساله نظام بانکی، بحران های زیست محیطی به طور خاص مسائل مربوط به حکمرانی آب در کشور و همچنین ناآرامی های اتفاق افتاده در کشور طی ماه های گذشته، اهمیت اتخاذ سیاست های مناسب را در شرایط کنونی کشور دوچندان می کند.
آخرین اخبار