یکشنبه ۲۹ام مهر ۱۳۹۷ , Sunday 21st October 2018
در دوره‌های مختلف برای مبارزین مشروطه مثل ستارخان، باقرخان و ثقه‌الاسلام کارهایی انجام شده بود. اگر حتی برای زینب پاشا نقش مستقیم در جریان مشروطه قائل نشویم ولی بهرحال هیچ کاری قبلا در خصوص مبارزات او انجام نگرفته بود.
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">در بسیاری از زمینه‌ها عقب مانده‌ایم و حتی در کل شاخص‌ها در بین تمام شهرها تقریبا در رده ششم قرار داریم و در حال حاضر هم از برخی شهرهای کوچک هم عقب مانده‌ایم و این وضعیت به هیچ عنوان مناسب تبریز نیست.</span></p>
آخرین اخبار