یکشنبه ۲۹ام مهر ۱۳۹۷ , Sunday 21st October 2018
<div>
<p style="text-align: justify;">دیگر گذشت آن زمان که به بهانه ی توسعه، پاساژهای بی در و پیکر از هر نقطه‌ی شهر سر به فلک کشیده و بساز بندازهای دوره ی گذار، بدون توجه به عنصر “پیوست انسانی” برای جذب مشتری به لطایف الحیل متوسل شوند!</p>

</div>
آخرین اخبار