پایگاه خبری تحلیلی هم نوا / هم صدا با ملت
آبان ۲۲, ۱۳۹۷ / November 13, 2018

یارانه یاسر سعید القحطانی

سید رضا علوی مرحوم ناصرالدين شاه از كريم شيره‌ای پرسید که در ایران کدام شغل از همه بیشتر است؟ کریم شیره‌ای جواب داد: پزشک! ناصرالدین شاه تعجب ملوکانه فرموده و گفت: ما که پزشک کم داریم! کریم شیره‌ای گفت: کافی است در جلسه وزیران بفرمائید که کمرم درد می‌کند ! یکی خواهد گفت: درمان آن […]

Read More…

جو گیر / طنز

کسی پشت بام برجی در حال کار بنایی بود، شخصی از راه رسید و فریاد زد: جواد پسرت مرد! آن شخص با شنیدن این خبر خودش را از بالای برج پایین انداخت، طبقه بیستم برج یادش افتاد که او اصلا پسر ندارد! طبقه پانزده یادش افتاد که اصلا ازدواج نکرده! طبقه دهم به خودش گفت: […]

Read More…