یکشنبه ۲۹ام مهر ۱۳۹۷ , Sunday 21st October 2018
کسانی که موجب خنده و ایجاد شعف در دیگران می‌شوند، طنازان قدری هستند که باید قدرشان را دانست، کسانی که طنز می نویسند از معدود افراد جامعه هستند که این هنر را آموخته‌اند و در انتقال پیام خود از بهترین شیوه نگارشی بهره جسته‌اند .
آخرین اخبار