شنبه ۳۱ام شهریور ۱۳۹۷ , Saturday 22nd September 2018
حقیقت این است که داستان ها برای ما که چمران را ندیده ایم کافی نیست. نسلی که قهرمانانش همیشه دور از دسترس بوده اند و تصویری دور از آن ها روی بیلبوردها نشسته است؛ این نسل بیشتر از این حرف ها به چمران احتیاج دارند.
آخرین اخبار