دوشنبه ۲۵ام تیر ۱۳۹۷ , Monday 16th July 2018
حقیقت این است که داستان ها برای ما که چمران را ندیده ایم کافی نیست. نسلی که قهرمانانش همیشه دور از دسترس بوده اند و تصویری دور از آن ها روی بیلبوردها نشسته است؛ این نسل بیشتر از این حرف ها به چمران احتیاج دارند.
آخرین اخبار