پایگاه خبری تحلیلی هم نوا / هم صدا با ملت
آبان ۲۲, ۱۳۹۷ / November 13, 2018

برای شناخت چمران چیزی جز او نداریم

اختصاصی همنوا / لیلا حسین نیا تقریبا کل دو روز گذشته را به بررسی مطالب منتشر شده درباره چمران در سایت های مختلف گذراندم.  نتیجه جالب بود: تقریبا هیچ. ما از چمران هیچ نداریم جز خودش و نوشته هایش. در تمام این سال ها که از سفر شهادتش می گذرد، هرسال از نزدیکانش داستان های […]

Read More…