شنبه ۳۱ام شهریور ۱۳۹۷ , Saturday 22nd September 2018
درسی از جام جهانی
هنوز علم آنقدر پیشرفت نکرده که نشان دهد بازیکنان فوتبال دقیقاً چطور توسط کلمات مصدوم می شوند، سندی هم وجود ندارد که نشان دهد فشارهای غیرفوتبالی چقدر عضله های روزبه چشمی را آسیب پذیر کرد اما نمونه های آن را در زندگی واقعی می بینیم.
آخرین اخبار