پایگاه خبری تحلیلی هم نوا / هم صدا با ملت
آبان ۲۲, ۱۳۹۷ / November 13, 2018

کلمات چطور روزبه چشمی را مصدوم کردند؟

ویدئویی می دیدم در مورد «قدرت کلمات». یوانکا کیاریز که در حوزه سلامت و تغذیه چهره شناخته شده ای است، سیبی را از وسط نصف کرد. هر نصفه را توی یک شیشه خالی مربی گذاشت. روی یک شیشه نوشت «سیب بد»، روی شیشه دیگر نوشت «سیب خوب». او هر روز چند دقیقه با این دو […]

Read More…