شنبه ۳۱ام شهریور ۱۳۹۷ , Saturday 22nd September 2018
شهریور سال 1394 تراز دریاچه ارومیه یک هزار و 270 متر و هشت سانتی متر بود که کمترین تراز ثبت شده تا به امروز بوده است.
معاون جهاد کشاورزی بناب با اشاره به قرار گرفتن شهرستان بناب در حاشیه دریاچه ارومیه گفت: ریزگردهای ناشی از پس‌روی آب دریاچه ارومیه اکثریت مردم را با مشکل تنفسی روبه‌رو کرده و این پدیده به یک بحران زیست محیطی تبدیل شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: انتقال آب شاید در کوتاه مدت پاسخگو باشد ولی راه حل بلند مدتی نیست بخاطر اینکه سفره های زیرزمینی ما، تنها منبع آب نبودن بلکه منبع استحکام هم بودند، بنابراین دولت بجای این کار می تواند از تجربه سایر کشورها در این زمینه استفاده کند.
راهکارهای گوناگونی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم برای جان دوباره بخشیدن به دریاچه ارومیه مطرح شده که یکی ازآنها انتقال آب از دریاچه وان ترکیه بود که چندی قبل با طرح مجدد آن از سوی یک نماینده مجلس، داغ و به صدر اخبار احیای نگین فیروزه ای آذربایجان بازگشت.
براساس آمار اعلامی ستاد احیای دریاچه ارومیه، تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به ۱۵ فروردین سال گذشته ۲ میلی‌متر و نسبت به میانگین درازمدت ۳,۹۳ متر کاهش پیدا کرده است.
رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی سطح فعلی دریاچه ارومیه را یکهزار و 270 متر و 74 سانتی متر از آب های آزاد اعلام کرد و گفت: تراز این دریاچه نسبت به یکماه گذشته پنج سانتی متر افزایش یافته است.
آخرین اخبار