پایگاه خبری - تحلیلی هم‌نوا

خرداد ۲۸, ۱۳۹۸ / June 18, 2019

تفکر به جاي تقليد

نام جبارباغچه‌بان با آموزش نوين در عرصه مکتب و مدرسه گره خورده است. باغچه‌بان زماني کار خودش را شروع مي‌کند که انديشه در جهان، وارد دوران جديدي مي‌شود و شروع مي‌کند به تعامل کردن. به روايتي انديشه نوين از غرب به قفقاز آمده و از قفقاز و يا از ترکيه(عثماني) وارد ايران مي‌شود.روزگاري که باغچه‌بان […]

Read More…

نگاهي به زندگي و آثار جبار باغچه بان

اختصاصی/همنوا ميرزا جبار عسگرزاده معروف به جبار باغچه‌بان در ايروان- پايتخت کنوني جمهوري ارمنستان- متولد شد. خواندن قرآن و دروس ديني را نزد شيخ اکبر نامي در زادگاهش فرا گرفت. در ۱۲۸۳هـ‌ .ش به دنبال زد وخوردهايي که بين مسلمانان و ارامنه قفقاز بر سر تعصبات مذهبي با متفتين دولت روسيه رخ داد، به زندان […]

Read More…

آخرین مطالب