شنبه ۳۱ام شهریور ۱۳۹۷ , Saturday 22nd September 2018
خط زیبای نستعلیق به عنوان عروس خطوط اسلامی و شناسنامه ایرانی در خوشنویسی همزمان با سیر تحول و تطور خطوط خوشنویسی، از تبریز به عنوان مهد هنرمندان سر درآورد و در گذر زمان به رشد و بلوغ رسید.
آخرین اخبار