پایگاه خبری - تحلیلی هم‌نوا

خرداد ۳۰, ۱۳۹۸ / June 20, 2019

همسر « امیر کبیر» زنی بود سخت جگرآور

در داستان پرآب چشم شهادت امیرکبیر حضور زنی به نام ملکزاده خانم در کنار میرزا تقی خان برجسته است. ملک نسا خانم معروف به عزت‌الدوله یا ملک‌زاده خانم دختر محمدشاه قاجار و مهدعلیا و تنها خواهر تنی ناصرالدین شاه بود. او در زمان محبوبیت امیرکبیر به پیشنهاد سلطان صاحبقران و با وجود نارضایتی مهدعلیا  با […]

Read More…

روایتی از قتلگاه امید یک ملت

  صبح زود دومین روز حضورمان بود در کاشان، شهر خانه‌های بی‌مانند و مردمان بی‌غل و غش. با راننده تاکسی خوش‌مشربی در آغوش اولین پرتوهای خورشید تا فین رفتیم. تعطیلات نبود اما اطراف باغ پر بود از مسافران و دستفروش‌هایی که بساط گلاب برپا کرده بودند، اردیبهشت بود، فصل گلاب‌گیری. وارد باغ شدیم. فین، همه […]

Read More…

آخرین مطالب