شنبه ۳۱ام شهریور ۱۳۹۷ , Saturday 22nd September 2018
دست آقای شهردار بند است
هیچ فراموش نمی کنم روزی را که ایرج شهین باهر به عنوان به شهردار تبریز انتخاب شد. بسیار خوشحال بودم از انتخاب یک مدیر جوان که اتفاقا تخصصش هم شهر است. اما هرروز که پیشتر رفت از خوشحالیم چیزی جز اندوه باقی نماند. شاید انتخاب شهین باهر خط بطلانی کشید بر آرزوهای جوان ما. چون فکر می کردیم اگر مدیران جوان عنان کارهای شهر را به دست بگیرند اوضاع بهتر خواهد شد. اما هیهات...
آخرین اخبار