پایگاه خبری - تحلیلی هم‌نوا

خرداد ۳۰, ۱۳۹۸ / June 20, 2019

همسر « امیر کبیر» زنی بود سخت جگرآور

در داستان پرآب چشم شهادت امیرکبیر حضور زنی به نام ملکزاده خانم در کنار میرزا تقی خان برجسته است. ملک نسا خانم معروف به عزت‌الدوله یا ملک‌زاده خانم دختر محمدشاه قاجار و مهدعلیا و تنها خواهر تنی ناصرالدین شاه بود. او در زمان محبوبیت امیرکبیر به پیشنهاد سلطان صاحبقران و با وجود نارضایتی مهدعلیا  با […]

Read More…

آخرین مطالب