دوشنبه ۲ام مهر ۱۳۹۷ , Monday 24th September 2018
عملکرد نه چندان رضایت بخش شورا و شهرداری در نزد شهروندان و برخی صاحب نظران و رکود محسوس عملیات عمرانی و اجرایی در سال موسوم به تبریز2018 از یک طرف و عدم رویکرد منطقی در پروسه ی انتخاب شهردار و نیز صدور احکام غیر منتظره به عناوین مختلف برای برخی افراد ازسوی شورا و شهردار که احیاناً در شایستگی آنان جای بحث وجود دارد ؛ ضرورت بازسازی و ترمیم اعتبار مخدوش شده ی لیست امید را با تغییر رویکرد و عملکرد ایجاب می کند!
در باب سفر اعضای شورای شهر به ژاپن
اشتراکات فرهنگی ایران و ژاپن، اعضای شورای شهر تبریز را به این سفر ترغیب کرده‌است! کدام یک از مسئولان سرزمین ما می‌توانند« کاروشی» یا «مرگ بر اثر کار زیاد» را درک کنند؟
آخرین اخبار