یکشنبه ۱ام بهمن ۱۳۹۶ , Sunday 21st January 2018
از طبعات خطرناک آرمانهای تحقق نیافته برای نسل های بعدی مردم، بروز بحران بی هویتی و دگردیسی در الگوهای ارزشی آنها است.
به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه ها/
نظام آموزش و تعلیم و تربیت در جهان امروز استراتژیک ترین ساختار اجتماعی هر کشور است چرا که تبعات آثار و نتایج آن در تمامی ارکان اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و.... هر جامعه ای نقش آفرین اصلی است و جهان معاصر بدون سیستم و نظام آموزشی قابل تصور نیست و مهم تر اینکه بدون کارآمدی و کارایی سیستم تعلیم و تربیت  امکان هیچ گونه تغییر و تحولی در هیچ جامعه ای  میسر نمی باشد.
در خبرها آمده که از اول مهر روزنامه وقایع_اتفاقیه منتشر نخواهد شد. مهرنامه هم اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی منتشر نمی شود.
داغ ترین خبرها
  • No posts liked yet.
آخرین اخبار