دوشنبه ۲ام مرداد ۱۳۹۶ , Monday 24th July 2017
New title
Hello, World!

افرادی که در شورای شهر کاندیدا می شوند، چند تیپ وگونه هستند:

مرحوم آرش آزاد

 بير تزه ائولنميش اوغلان، ايندي اولسا كارمند

«بار عشق و مفلسي را هر دو مي بايد كشيد»!

سیدرضا علوی

 این دیوار شورای شهر هم از همه دیوارها کوتاه تر است. هر جو گیری می خواهد وارد عرصه رقابت بشود؛ از بقال محله بگیرید که دفتر حسابش را باز می کند و نشانم می دهد و می گوید نصف محله بدهکار این جانب هستند و باید بدهی خود را پای صندوق رای پس بدهند تا فخری خانم که سبزی پاک کن محله است و به عیال گفته با این همه زن تنبل که مشتری من هستند قصد شرکت در انتخابات شورا را دارم، شعار انتخاباتی‌ام را هم انتخاب کردها‌م: سبزی پاک در شهر پاک با بانوی پاک «بانوی اول پاکی فخری».

سازمان همکاری کشورهای اسلامی با ۵۷ عضو که بعد از سازمان ملل متحد دومین سازمان بین‌المللی به شمار می-رود، کلانشهر تبریز را برای سال ۲۰۱۸ میلادی به عنوان شهر نمونه گردشگری معرفی نموده است.

بنام سيد قاسم ناظمي

اسفند ماه برای لشکر همیشه پیروز عاشورا حکایت دیگری دارد. اسفند ماهی است که با تمام ماههای سال متفاوت است، باور کنید. هر سال که اسفند از راه می رسد خون در رگهای بچه های لشکر به جوش می آید و چشم ها آسمانی می شود.

مدیران دست اندر کار حوزه پسماند در شهرهای مختلف ایران باید بر آینده نگری و تمهیدات لازم جهت مدیریت صحیح این پدیده زیست محیطی اقدام نمایند و در موضوع مدیریت پسماند آینده نگر و علمی باید بتوانند این تهدید زیست محیطی را به فرصت تبدیل کنند

حسین قدیانی

هان ‌ای مردم ایران! گوشت گران است؛ باشد! به عشق رئیس کابینه اعتدال، تصور می‌کنیم ارزان است!

ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی، ﺿﺮورت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻳﺠﺎد آن اﺳﺖ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻴﺸـﺘﺮی ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺪان داﺷﺘﻪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ از ﻣﻮاﻫﺐ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

آخرین اخبار