دوشنبه ۱ام مرداد ۱۳۹۷ , Monday 23rd July 2018
<h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-weight: normal; color: #ffffff; margin: 1px 8px 5px 0px; line-height: normal;" align="justify"><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: small;">رحيم زاده مربي تراکتور به جاي رسول خطيبي در کنفرانس مطبوعاتي شرکت کرد.</span></h2>
<h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-weight: normal; color: #ffffff; margin: 1px 8px 5px 0px; line-height: normal;" align="justify"><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: small;">يحيي گل محمدي برخلاف سال گذشته که با نفت در تبريز تراکتور را متوقف کرد امروز با ذوب آهن در اين شهر شکست خورد.</span></h2>
<p><span style="text-align: justify;">مدیر کل دفتر برنامه ریزی و آموزش وزارت ورزش و جوانان: </span><span style="text-align: justify;">متاسفانه بودجه های ورزشی به صورت متوازن توزیع نمی گردد و در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد منابع مالی ورزش کشور، به یک یا دو ورزش قهرمانی تعلق می گیرد.</span></p>
آخرین اخبار